piątek, 28 marca 2008

ROZMIESZCZENIE ZAKŁADÓW KARNYCH I POPRAWCZYCH DLA NIELETNICH W POLSCE.NAGRODY,KARY I OBOWIĄZKI DLA MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCEJ NA TERENIE ZAKŁADÓW KARNYCH

Cześć! W moim drugim poście na początek zamieszczę myślę,że przydatne informacje na temat rozmieszczenia zakładów karnych i poprawczych dla nieletnich na terenie Polski.


ROZMIESZCZENIE ZAKŁADÓW KARNYCH I POPRAWCZYCH DLA NIELETNICH W POLSCE
1 Białystok 15-181 ul. 27 Lipca 89, woj. podlaskie 0-85 tel/fax 675-47-55, 675-41-78 centr. 675-44-28 Zakład Poprawczy


2 Barczewo 11-010 ul. Wojska Polskiego 2 woj. warmińsko-mazurskie 0-89 tel/fax 514-94-32 514-84-61 Zakład Poprawczy


3 Głogów 67-200 ul. Obrońców Pokoju 19 woj. dolnośląskie 0-76 tel/fax 834-27-17 centr. 835-88-30 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


4 Grodzisk Wlkp. 62-065 ul. Bukowska 18 woj. wielkopolskie 0-61 tel/fax 442-12-60 444-55-71


5Jerzmanice Zdrój 20 59-500 Złotoryja woj. dolnośląskie 0-76 tel/fax 878-38-57 878-38-58 Zakład Poprawczy


6 Kcynia 89-240 ul. Jana Kantego 1 woj. kujawsko-pomorskie 0-52 tel/fax 589-46-30 384-13-16 384-71-17 Zakład Poprawczy


7 Konstantynów Łódzki 95-050 ul. Ignacew 9 woj. łódzkie 0-42 tel/fax 211-15-88 211-24-80 211-12-58 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


8 Koronowo 86-010 ul. Dworcowa 36 woj. kujawsko-pomorskie 0-52 tel/fax 382-24-21 382-22-75 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

9 Laskowiec ul. Nowa 28 07-401 Ostrołęka 3 woj. mazowieckie 0-29 tel/fax 769-12-82 764-76-05 764-76-06 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


10Łąka, ul. Zdrojowa 64 43-200 Pszczyna woj. śląskie 0-32 tel/fax 210-58-64 210-30-17 210-58-80 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


11 Mrozy 05-320 ul. Leśna 8 woj. mazowieckie 0-25 tel/fax 757-46-12 757-46-11 757-40-24 Zakład Poprawczy


12 Nowe 86-170 ul. Bydgoska 4 woj. kujawsko-pomorskie 0-52 tel/fax 332-75-18 332-73-93 Zakład Poprawczy


13 Ostrowiec Św. 27-400 ul. Długa 10 woj. świętokrzyskie 0-41 tel/fax 262-86-93 262-43-13 262-43-31 Zakład Poprawczy


14 Poznań 41, 61-372 ul. Wagrowska 1 woj. wielkopolskie 0-61 tel/fax 877-37-67 879-32-92 centr. 877-37-19 Zakład Poprawczy


15 Racibórz 24, 47-400 ul. Wojska Polskiego woj. śląskie 0-32 tel/fax 415-26-36 415-30-03 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


16 Sadowice ul. Szkolna 10 55-080 Kąty Wrocławskie woj. dolnośląskie 0-71 tel/fax 364-63-75 364-63-76 lub 80 Zakład Poprawczy


17Świdnica 58-100 ul. Sprzymierzeńców 1-2 woj. dolnośląskie 0-74 tel/fax 852-54-53 852-28-16 - ZP 852-22-49 - SdN Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


18 Świecie n/Wisłą 86-100 ul. Sądowa 12 woj. kujawsko-pomorskie 0-52 tel/fax 331-13-27 331-21-41 Zakład Poprawczy


19Tarnów 33-100 ul. J.Dąbrowskiego 31 woj. małopolskie 0-14 tel/fax 621-33-65 622-03-95 621-75-90 Zakład Poprawczy


20 Trzemeszno 62-240 ul. Mickiewicza 35 woj. wielkopolskie 0-61 tel/fax 415-42-60 415-42-59 Zakład Poprawczy


21Warszawa-Falenica 04-995 ul. Jachowicza 4 woj. mazowieckie 0-22 tel/fax 872-91-75 872-9089 612-79-74 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


22 Witkowo 62-425 ul. Park Kościuszki 9 woj. wielkopolskie 0-61 tel/fax 477-82-44 477-82-43 Zakład Poprawczy


23 Zawiercie 42-400 ul. Mrzygłódzka 35 woj. śląskie 0-32 tel/fax 672-13-65 672-24-96 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich


Teraz z kolei zapoznam Was jakie prawa ma młodziez przebywająca w zakładzie karnym, jakie ma obowiązki, ale równiez za co i w jaki sposób jest nagradzana.Prawa nieletniego w zakładach karnych :
*zapoznanie się z jego prawami,
*zapoznanie się z jego obowiązkami,
*prawo do opieki i warunków pobytu zapewniających higienę i bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności osobistej, *prawo do świadczeń zdrowotnych,
*prawo do życzliwego traktowania,
*prawo do podtrzymywania więzi z rodziną naturalną, prawo do korespondencji,
*prawo do prywatności z ograniczeniami wynikającymi z rodzaju zakładu,
*prawo uczestniczenia w życiu zakładu,
*prawo do składania próśb, skarg, wniosków do właściwego organu.

Obowiązki nieletniego w zakładach karnych :
*uczestniczenie w procesie kształcenia i wychowania,
*przestrzeganie regulaminu w zakładzie,
*przestrzeganie zasad współżycia społeczeństwa,
*przestrzeganie zasad higieny i dbałości o stan zdrowia,
*przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu,
*zakaz samowolnego opuszczania placówki,
*wykonywanie prac pomocniczych o porządkowym charakterze związanych z funkcjonowaniem zakładu,
*odpowiednie postawy wobec personelu,
*posłuszeństwo wobec przełożonych oraz poprawne traktowanie innych wychowanków,
*sprzątanie pomieszczeń w których przebywa wychowanek i utrzymanie porządku,
*dbałość o kulturę osobistą i kulturę słowa,
*terminowe powroty z przepustek i urlopów.
Nagrody dla nieletniego przebywającego w zakładzie karnym:
*pochwała,
*list pochwalny do sądu, do rodziców,
*rozmowa telefoniczna na koszt zakładu,
*dodatkowe widzenie,
*nagroda rzeczowa lub pieniężna,
*podwyższenie kieszonkowego,
*zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi na warsztatach szkolnych,
*zgoda na udział w zajęciach, szkoleniach, imprezach poza zakładem,
*zgoda na uczęszczanie do szkoły [poza zakładem],
*zgoda na posiadanie przedmiotów wartościowych,
*skrócenie, zawieszenie lub darowanie wymierzonej kary,
*dodatkowe przepustki (3 dni),
*urlop,
*umieszczenie poza zakładem ze względów wychowawczych lub szkoleniowych (Art. 90 ust o Postępowaniu w sprawach nieletnich), warunkowe zwolnienie (Art. 86 ust o Postępowaniu w sprawach nieletnich) - minimum pół roku kary.Tutaj mozecie przeczytać o tym, jakim karom może zostać poddana młodzież nieletnia,przebywająca w zakładzie poprawczym.


Kary dla nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym:
*upomnienia,
*zawiadomienie rodziców lub opiekunów o niewłaściwym zachowaniu,
*zakaz rozmów telefonicznych do pierwszego miesiąca z wykluczeniem rozmów z rodziną lub opiekunem,
*zakaz uczestnictwa w imprezach do 3 miesięcy,
*utrata (obniżenie) prawa do kieszonkowego do 3-4 miesięcy,
* zakaz wyjścia poza teren zakładu do 3 miesięcy,
*zakaz korzystania z przepustki i urlopu do 3 miesięcy,
*wstrzymanie wniosków o mieszkanie przy zakładzie (Art. 90 ust o Postępowaniu w sprawach nieletnich),
*wstrzymanie wniosków o przedstawienie do warunkowego zwolnienia (Art. 86 ust o Postępowaniu w sprawach nieletnich), przeniesienie do innego zakładu o takim samym rodzaju.


1 komentarz:

Cornelia Blank pisze...

Z tego co mi wiadomo, ZP w Białymstoku mieści się przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 ;) Pozdrawiam :)